En bred majoritet i riksdagen vill att lagstiftningen kring utländska månggifte ska skärpas ytterligare

Foto: Wendel Moretti

”En bred majoritet i riksdagen vill att lagstiftningen kring utländska månggifte ska skärpas ytterligare, mer än vad den utredning som gjorts kommit fram till.
Enligt utredningen ska nya månggifte inte längre accepteras i Sverige från och med nästa sommar”

Kvinnors Rätt välkomnar initiativet till att skärpa lagstiftningen kring månggifte. Polygami existerar i starkt patriarkala rättsordningar där mannen får tillåtelse att ingå äktenskap med flera kvinnor. Detta kommer aldrig att vara förenligt med Sveriges jämställdhets värde och ett allmänt rättsmedvetande.

Sverige skall inte acceptera polygama äktenskap som utgör ett förtryck för kvinnors rättigheter och är ett resultat av patriarkala tolkningar.
Fruar i polygama äktenskap i Sverige vågar knappt protestera eller säga emot i rädsla för skam och skuld samt utestängning från familjer och kollektivet.

Kvinnors Rätt arbetar för kvinnors rättigheter och för jämställdhet, och det ligger i vår förhoppning om att lagförslaget kommer leda till en straffskärpning för polygami. 

Läs mer:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vQa5mX/riksdagen-vill-se-skarpt-lag-mot-manggifte