Om hedersvåld

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om ett maktutövande över individen med stora restriktioner på det vardagliga livet. Dessa begränsningar kan vara stränga övervakningar och kontroll över allt från sexualiteten, fria viljan, sociala umgänget till valet av äktenskapspartner. Personen sätts i en situation fylld av oro, rädsla och hopplöshet. Konsekvenserna för någon som motsätter sig hederns struktur, regler och normer är oerhört allvarliga. 

Dessa kan exempelvis manifestera sig genom kollektiv bestraffning, utfrysning, isolering, förödmjukelse, psykisk manipulation, våldsutövning och i värsta fall, hedersmord. Ett hedersmord är ett planerat mord på en familjemedlem eller släkting för att upprätthålla familjens, klanens eller kollektivets heder, som offret på något sätt anses ha vanhedrat.  

Därför är det många gånger svårt för någon som utsätts för hedersförtryck att våga ta steget och anmäla vilket innebär att många offer lider i tystnad. 

I en överväldigande majoritet utgör de utsatta individerna unga flickor och kvinnor, men det kan också drabba pojkar och HBTQ-individer. 

Maria Rashidis historia utgör ett vittnesmål över det hedersrelaterade våldet. 

“Den 21 september år 1997. Dagen då jag fick frätande syra kastat över mig och som skulle komma att förändra hela mitt liv. Syraattacken som beordrades av min ex-make som en hämndakt för att jag ville skiljas och leva mitt liv i frihet. 

En frihet där jag får bestämma hur jag skall leva mitt liv, utan att vara rädd och känna skuld och skam för vilka kläder jag har på mig eller vem jag umgås med. En frihet, som en självständig kvinna som har kontroll över min egen kropp och sexualitet, och där jag har rätt att säga nej utan att bli bestraffad. En frihet, där min röst och vilja är starkare än det våldet och förtrycket jag under så många år utsattes för- Maria Rashidi.

Marias Arbete

Som överlevare av hedersrelaterat våld och förtryck, har hon fått en unik inblick i hur hedersförtrycket manifesterar sig och vilka långtgående konsekvenser dess utövande får för individen, omgivningen och samhället. Genom sitt dagliga sociala arbete med organisationen Kvinnors Rätt  möter Maria utsatta flickor, kvinnor och HBTQ-personer som söker hjälp, stöd och rådgivning. 

Marias arbete har under årtal uppmärksammats i media och på olika plattformar vilket har möjliggjort en förändring i debatten om hedersvåld på samhällsnivå. 

”Att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck är oerhört plågsamt och medför stort lidande för den som drabbas. Det går inte att understryka nog vikten av att våga prata om hedersförtryck för att fler utsatta skall få hjälp. Min förhoppning är att mitt sociala arbete och röst kommer att leda till en förändring”- Maria Rashidi

Här har du möjlighet att boka maria

BOKA MARIA